">

O nás

Kto sme

 

Jana Olexová

0903 256 725

olexova@timan.sk

Jana miluje nové výzvy a príležitosti

 • spolumajiteľka spoločnosti TIMAN 

 • vyše 20 rokov skúseností v rozvoji firiem 

 • vyvinula a zaviedla do praxe jedinečný prístup vedenia tréningov Heart to Organizations (H2O)  

 • skúsená certifikovaná lektorka pre oblasť riadenia ľudských zdrojov a manažérskych zručností 

 • vedie workshopy H2O.Leadership  

 • certifikovaná koučka v programe Heart2Business a Business Coaching Trained Coach 

 • vyvinula a realizuje naše úspešné poradenské projekty Assessment/ Development Center, 360° spätná väzba, prieskumy spokojnosti a angažovanosti zamestnancov a pod. 

 • zabezpečuje spoluprácu s najväčšími klientmi v Bratislavskom kraji 

 • delí sa o skúsenosti a know – how prostredníctvom konferencií v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

 • venuje sa mladým talentom z univerzít a budúcim manažérom 

 • dobrovoľný psychológ pre ľudí v núdzi na krízovej poradni  

 • intenzívne pracuje na svojom rozvoji vystúpením z komfortnej zóny prostredníctvom „divadelných dosiek“ 

 • vyštudovala odbor manažment a odbor pracovná psychológia, oba na Univerzite Komenského v Bratislave 

Viac
 

Martina Šarišská

0905 288 450

sarisska@timan.sk

Martina pracuje lokálne, pôsobí globálne

 • spolumajiteľka spoločnosti TIMAN 

 • venuje sa príprave a realizácii nadnárodných projektov a partnerstiev  

 • prináša zahraničné know – how a úspešne ho aplikuje na naše podmienky, napr. partnerstvo so zahraničnými lektormi a s univerzitami v USA  

 • naše know – how odovzdávala ďalej cez projekty vzdelávania v Keni a Kazachstane  

 • certifikovaná koučka v programe Heart2Business a Business Coaching Trained Coach 

 • je tvorcom a skúseným hodnotiteľom našich úspešných projektov Assessment/ Development Center 

 • podieľa sa na realizácii poradenských projektov a vzdelávacích aktivít ako konzultant a odborný garant  

 • zaujímajú ju behaviorálne vedy a ich zavádzanie do našich tréningov a života  

 • ako lektorka sa venuje témam, ktoré jej samej pomáhajú skĺbiť pracovný a osobný život, mindfulness, prokrastinácia a efektívne využívanie času, kritické myslenie a rozhodovanie. 

 • snaží sa o zero waste prístup k životu  

 • vyštudovala odbor pracovná psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave  

 • titul MBA získala na City University of Seattle v Bratislave

Viac
 

Mária Uhrinová

0905 970 989

uhrinova@timan.sk

Maja má rada ľudí a ich osobnosti

 • rozvíja a vedie TIMAN tím 
 • odborný garant našich úspešných projektov Assessment/ Development Center  
 • certifikovaná koučka v programe Heart2Business a Business Coaching Trained Team Coach 
 • podieľala sa na vývoji jedinečného prístupu vo vzdelávaní Heart to Organizations (H2O) a týmto prístupom vedie aj tréningy 
 • skúsená lektorka a konzultantka pre oblasť manažérskych zručností 
 • vedie workshopy H2O.Leadership na všetkých manažérskych úrovniach 
 • je certifikovaná koučka v programe Business Coaching Trained Team Coach
 • je certifikovaným lektorom v oblasti komunikácie a riešenia konfliktov prostredníctvom Transakčnej analýzy organizovanej Švajčiarskym vzdelávacím inštitútom 
 • zameriava sa na riadenie výkonu, motivácie a hodnotenie zamestnancov vo firmách 
 • má rada skaly a prírodu, kde čerpá energiu 
 • zaujíma sa o výživu a skryté možnosti ľudskej psychiky a tela vo vzťahu k zdraviu 
 • vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore psychológia 
Viac
 

Peter Lacko

0915 833 711

lacko@timan.sk

Peter kombinuje zábavu a vzdelávanie

 • riadi stredoslovenskú pobočku TIMAN 
 • je certifikovaným koučom v programe Heart2Business a Business Coaching Trained Coach 
 • má niekoľkoročné skúsenosti z výrobného sektora, kde pracoval na manažérskych a obchodných pozíciách 
 • neustále efektívne vyvíja a realizuje naše outdoorové programy 
 • k jeho pracovnej náplni patrí starostlivosť o klientov v stredoslovenskom regióne 
 • teší ho, keď svojim klientom dokáže vyčariť úsmev na perách 
 • svoje skúsenosti s vedením ľudí a obchodom zúročuje ako lektor tréningov obchodných a vyjednávacích zručností 
 • je skúseným hodnotiteľom v našich úspešných projektoch Assessment/ Development Center 
 • rád tvorí nové modelové situácie do našich outdoorových a indoorových vzdelávacích programov 
 • je telom aj dušou športovec v MFK Slovan Sliač 
 • vyštudoval odbor podnikový manažment na Technickej univerzite vo Zvolene
Viac
 

Pavel Rusko

0908056375

rusko@timan.sk

Pali má rád nové výzvy a spontánne nápady

 • pôsobí v našej stredoslovenskej pobočke TIMAN 
 • rád sa hýbe v online svete, sleduje trendy, prináša inovácie a využíva moderné technológie  
 • nachádza a zavádza do praxe rôzne zefektívnenia a inovatívne nástroje, ktoré využíva v projektoch Assessment/Development Center alebo pri samotnom vzdelávaní 
 • je zodpovedný za sledovanie marketingových trendov a ich aplikáciu pri tvorbe našej online marketingovej komunikácie, je absolventom digitálnej univerzity 
 • ako bývalý športovec sa rád zapája do prípravy a realizácie našich outdoorových programov  
 • pri projektoch Assessment/ Development Center pôsobí ako hodnotiteľ a psychológ, ktorý vypracováva profily a poskytuje spätnú väzbu účastníkom 
 • spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii tréningov zameraných na tímovú spoluprácu 
 • vedie tréningy zamerané na komunikáciu s náročným klientom, kritické myslenie a „out-of-the box“ myslenie 
 • veľmi rád blúdi po horách, cestuje a spoznáva nových ľudí  
 • jeho obľúbenou činnosťou sú matematické hlavolamy a varenie  
 • vyštudoval odbor psychológia na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Viac
 

Lucia Lacková

0917 857 108

lackova@timan.sk

Lucia vždy poradí a pomôže

 • pôsobí v našej stredoslovenskej pobočke TIMAN 
 • výborne a obetavo sa stará o našich klientov na strednom Slovensku 
 • rada vyhľadáva nových klientov, spolupracuje s nimi a nastavuje im na mieru šité vzdelávanie 
 • spolupracuje pri príprave a realizácii verejných kurzov a vnútro-firemného vzdelávania pre našich klientov 
 • inštruktorka a lektorka našich outdoorových programov 
 • ako hodnotiteľ sa spolupodieľa na príprave a realizácii našich projektov Assessment/ Development Center 
 • svojou neutíchajúcou rýchlosťou drží svieže tempo pri realizácii všetkých aktivít  
 • miluje cestovanie do všetkých kútov sveta a šport akéhokoľvek druhu  
 • svoju precíznosť a starostlivosť využíva pri organizovaní a zabezpečovaní vzdelávacích aktivít pre našich klientov 
 • študovala na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici 
Viac
 

Monika Šály

0904 354 787

saly@timan.sk

Monika hľadá v každom z nás jedinečnosť

 • dynamická a inšpiratívna lektorka  
 • podporuje účastníkov tréningov odhaliť vzorce svojho správania a nájsť nové efektívnejšie spôsoby riešenia systémom premyslených aktivít a hĺbkovej spätnej väzby  
 • primárne vedie tréningy H2O.Leadership pre rôzne manažérske úrovne 
 • špecializuje sa na tréningy „Mojich 8 hodín v práci“ a „Presentation with impact“ 
 • je certifikovaná koučka v programe Business Coaching Trained Coach
 • podieľala sa na organizácii a realizácii viacerých úspešných európskych rozvojových projektoch 
 • pôsobí ako hodnotiteľ a moderátor v projektoch AC/DC 
 • rada tvorí a realizuje tréningy na rozvoj kreativity u jednotlivcov ako aj nácvik kreatívnych techník pri riešení problémov v tímoch  
 • sama je kreatívna, vie sa o to podeliť aj s ostatnými a naštartovať ich kreatívny potenciál 
 • venuje sa tvorivej ručnej práci 
 • študuje na City University, Seattle v Bratislave 
Viac
 

Monika Koteková

0917 910 165

kotekova@timan.sk

Monika vnáša do vzdelávania kreativitu a temperament

 • pôsobí v našej východoslovenskej pobočke TIMAN 
 • venuje  sa osobnému rozvoju a vyhľadáva nové projekty a tendre  
 • je skúseným konzultantom v oblasti poradenských projektov ako 360° spätná väzbaprieskumy spokojnosti a angažovanosti zamestnancov a pod. 
 • stará sa a spolupracuje s našimi klientmi vo východoslovenskom regióne  
 • zameriava sa na dlhodobú a komplexnú podporu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v IT a telekomunikačných spoločnostiach  
 • ako hodnotiteľ sa aktívne venuje príprave a realizácii našich projektov Assessment/ Development Center 
 • zaujíma sa o zážitkové učenie, je účastníkom dlhodobého vzdelávania v tejto oblasti 
 • aktívne sa spolupodieľa na tvorbe modelových situácií pre outdoorové programy 
 • vidieť ju na motorke s foťákom na pleci  
 • vyštudovala BERG v Košiciach  
Viac
 

Jozef Květenský

0911 498 789

kvetensky@timan.sk

Jozef pomáha klientom znovu objaviť rovnováhu 

 • externý lektor, tréner a kouč spoločnosti TIMAN
 • charizmatický psychológ a lektor mäkkých zručností
 • odborný garant, skúsený hodnotiteľ a kouč v projektoch AC/DC a psychodiagnostiky zamestnancov
 • certifikovaný kouč v programe Heart2Business, s medzinárodným koučingovým certifikátom ICF
 • špecializuje sa na stres a time management, rozvoj emočnej inteligencie a prevenciu burn – out syndrómu zamestnancov
 • vedie workshopy a tréningy H2O.Leadership
 • skúsený kouč pre oblasť manažérskych zručností a komplexný rozvoj osobnosti
 • absolvent výcviku relaxačno - symbolickej psychoterapie aj Autogénneho tréningu, ktoré využíva pri práci s klientmi
 • žije život naplno, má prehľad v hudbe aj kinematografii
Viac
 

Lukáš Piperek

0917 857 108

timan@timan.sk

Lukáš využíva svoju zvedavosť pri objavovaní fungovania ľudskej mysle

 • lektor, tréner a externý spolupracovník spoločnosti TIMAN  
 • má skúsenosti z medzinárodnej výrobnej spoločnosti ako Sales Manager, kde viedol medzinárodný predajný tím so zameraním na zahraničné trhy 
 • absolvent 2-ročného rozvojového talent programu „High potential“ 
 • v našej spoločnosti TIMAN pôsobí ako lektor obchodných a vyjednávacích zručností 
 • vedie a trénuje niekoľko modulový rozvojový program pre špecialistov 
 • mentálny kouč certifikovaný medzinárodnou organizáciou IMGCA  
 • aktívne spolupracuje so športovcami 
 • viac ako 20 rokov hrával ľadový hokej  
 • zaujíma sa o fungovanie ľudskej mysle a odhaľovanie ľudského potenciálu  
 • je presvedčený, že objavenie vlastnej autenticity a ľudskosti je oveľa hodnotnejšie ako naučené zručnosti  
 • vyštudoval Ekonomickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici  
Viac
 

Lucia Duchyňová

0917 857 108

timan@timan.sk

Lucia verí v človečinu a autenticitu každého z nás

 • externý lektor, facilitátor a konzultant v spoločnosti TIMAN  
 • má 10 ročnú prax na rôznych HR pozíciách  
 • lektorka mäkkých zručností so zameraním na prezentačné zručnosti a konflikt manažment 
 • vedie workshopy a tréningy H2O.Leadership na všetkých manažérskych úrovniach 
 • venuje sa témam, ako je prijímanie a hodnotenie zamestnancov ako aj otázkam ich motivácie a osobného rozvoja 
 • nadšene sa spolupodieľa na tvorbe našich vzdelávacích programov a prispieva do nich svojimi vedomosťami a skúsenosťami 
 • účastníci oceňujú jej schopnosť kladenia otázok a ich aktívne zapájanie, ktoré ich núti prehodnocovať svoj manažérsky prístup  
 • je certifikovaná koučka v programe Bussiness Coaching Trained Team Coach  
 • absolvovala Hogan Assessment certification a Business Coaching Trained Team Coach 
 • je zanietenou športovkyňou a svoju energiu vnáša aj do tréningov  
 • vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity 
Viac
 

Daniel Šarišský

0917 857 108

timan@timan.sk

Dano v telekom sektore objavil neurovedu

 • lektor, tréner a externý spolupracovník spoločnosti TIMAN  

 • country manager v spoločnosti Big Six s.r.o., ktorá sa venuje predaju, PR a marketingu telekomunikačných zariadení  

 • skúma rozhodovacie procesy u zákazníkov a neuromarketing  

 • lektor tréningov na témy ako je Implicitné merania, Kritické myslenie či Metódy ovplyvňovania zákazníka, Zameranie pozornosti, Neuromarketing 

 • ako konzultant nastavuje marketing a obchodný proces na základe toho, ako sa zákazníci skutočne rozhodujú a nie na základe už prekonaných poznatkov a presvedčení  

 • vychádza z aktuálnych poznatkov behaviorálnych ekonómov a prepája ich s praxou a používanými technikami na slovenskom trhu  

 • do svojich programov prináša aj inšpirácie ako tieto poznatky využiť v bežnom živote  

 • nenechá si ujsť žiadnu prednášku alebo kurz na prestížnych univerzitách 

 • vyštudoval BSBA na City University, Seattle v Bratislave

Viac
 

Tatiana Lorincová

0917 857 108

timan@timan.sk

Táňa podporuje v ľuďoch odvahu 

 • lektorka, trénerka a externá spolupracovníčka spoločnosti TIMAN  
 • vyučuje na vysokej škole budúcich manažérov a má skúsenosti s krízovým dištančným poradenstvom 
 • špecializuje sa na tréningy mäkkých zručností so zameraním najmä na prezentačné zručnosti, komunikáciu, asertivitu a outdoorové programy 
 • má radosť z rôznorodosti ľudí, ktorí obohacujú skupinu a aj skupinovú dynamiku  
 • využíva psychologické vzdelanie a skúsenosti zo vzdelávania rozličných vekových skupín  
 • zapája sa do rôznych projektov a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií ako aktívny prispievateľ 
 • venuje sa thajskému boxu, ale rada počúva aj vážnu hudbu 
 • vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore psychológia a následne doktorandské štúdium so zameraním na sociálnu psychológiu a psychológiu práce 
Viac
 

Ivan Bindas

0917 857 108

timan@timan.sk

Ivan žije naplno, a tak aj vedie svoje tréningy

 • lektor, tréner, psychológ a externý spolupracovník spoločnosti TIMAN  
 • viac ako 25  rokov pôsobí ako lektor vzdelávania v oblasti mäkkých zručností 
 • zameriava sa na tréningy asertivity, vyjednávacích zručností a vedenia ľudí 
 • vedie motivačné workshopy 
 • rád poradí a podporí aj v rámci individuálnych stretnutí 
 • duchom a telom je neúnavný športovec, svoju vytrvalosť a húževnatosť využíva pri práci s klientmi 
 • svoje názory a úvahy týkajúce sa spoločenského diania často publikuje  
 • účastníci tréningov oceňujú jeho originálny prístup a nadšenie pre vec  
 • vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore psychológia 
Viac
 

Filip Uhrovič

0917 857 108

timan@timan.sk

Filip rád objavuje nové možnosti

 • lektor, tréner a externý spolupracovník spoločnosti TIMAN  
 • pravidelný hodnotiteľ na AC/DC. Taktiež vypracováva profily účastníkov a poskytuje spätnú väzbu. 
 • venuje sa lektorovaniu mäkkých zručností – komunikácia, zvládanie stresu, stanovovanie cieľov, jeho srdcovou témou je rozoznávanie manipulatívneho správania a obrana proti nemu 
 • do svojich tréningov zapája humor, hru a vlastnú skúsenosť, ktorú sa snaží prepojiť so skúsenosťami účastníkov, aby každá téma bola o nich a pre nich 
 • je trpezlivý a pozorný poslucháč, či už pre účastníkov tréningu, študentov alebo individuálnych klientov 
 • verí, že v kríze, aj pri postupe nahor, má človek všetky odpovede v sebe – treba len klásť správne otázky a nebáť sa chvíľky ticha 
 • svoje vnútorné baterky najradšej dobíja s rodinou, pri hudbe a v prírode 
 • v súčasnosti je frekventantom výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii 
 • vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde v súčasnosti pôsobí ako interný doktorand 
 
Viac

História Timanu

Prvý tréning

Time management

1992

1998

Kancelária Bratislava

Otvorenie

Programy
v zahraničí

USA, Filipíny, Írsko, Himaláje

1999

2002

Európske projekty

Vznik novej divízie

Kancelária
Košice

Otvorenie

2005

2006

AC/DC

Posúdenie potenciálu

Projekty
s partnermi

Belgicko, Rakúsko, Litva, Fínsko, Bulharsko

2008

2010

Biznispulz

Nový produkt

I-create

Vzdelávací program

2012

2015

Noví majitelia

Timan v rukách zamestnancov. Nezabúdame na životné prostredie.

HEART2BUSINESS

Licencovaný partner

2016

2018

H2O

Heart to Organizations

ŽIJEME HODNOTAMI

Redesign, nový web

2019

2020

Ostávame v bezpečí, pokračujeme online

Naše staré aj nové produkty v online prostredí

H2O.Academy, H2O.Education

Redesign, nové online produkty

2021

Chcete sa informovať o našich novinkách?

Zadajte Váš email a my Vás budeme pravidelne informovať o našich projektoch a novinkách.

Kontaktujte nás

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.timan.sk